เครื่องเจาะเข้าเล่ม สันห่วง(กระดูกงู) - สันขดลวด - สันขดเกลียว
Comb - Wire - Spiral Binding Machines
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วง (กระดูกงู) 21 รู รุ่นเล็ก
HP5018 Comb Binding Macine
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันขดลวด 3 : 1 รุ่นเล็ก
HP5008A Wire Binding machine
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันขดเกลียว รุ่นเล็ก 4:1
HP5009 Spiral Binding machine
HP2088A Comb Bider เครื่องเข้าเล่มสันห่วง 21 รู HP2008 Wire Binder เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 3:1 HP3009 Spiral Binder เครื่องเข้าเล่มสันขดเกลียว 4:1
HP2088C Comb Bider เครื่องเข้าเล่มสันห่วง 21 รู HP2006 Wire Binder เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 2:1 D600 All in One Electrict Binding Machine
M600 (Manual) Binder เครื่องเจาะ All in One บล๊อคเจาะ สันห่วง-สันขดลวด-สันขดเกลียว เครื่อง M600 เปลี่ยนบล๊อคเจาะได้ 7 ชนิด
สันห่วง-สันขดลวด-สันเกลียว
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันขดลวด
21150 Wire 3:1 Taiwan
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันขดลวด 2 in 1
21150 Wire 3:1 & 2:1 Taiwan
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วง(กระดูกงู) ไฟฟ้า
HP2088B Electrict Comb Binder Machine
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
KNM Service
65/5 หมู่บ้าน บ้านเรา ถ.แฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 081-9062397, 02-7
331400  แฟกซ์  02-7331400
Contact   KNM COMMERCIAL LTD

TEL : 081-9062397, 02-7331400  somkhid@hotmail.com