เครื่องตัดกระกาษไฟฟ้า (Cutter Paper Machines)

868 (A3) HP450D+ HP4606Z/HP4606H HP4808H HP7208DS

SPECIFICATIONS

MODEL

868 (A3) 450D+ HP4606Z / HP4606H 4808H HP7208DS
Cutting width หน้ากว้าง 45 cm  (17 นิ้ว) 45 cm  (17 นิ้ว) 46 cm (18นิ้ว) 48 cm (19 นิ้ว) 72 cm (28 นิ้ว)
Cutting thickness ตัดได้หนา 3.5 cm 4 cm 5 cm 7.5 cm 8 cm
Paper pressing style Manual Manual Manual / Automatic Automatic Manual / Automatic
Push paper system Manual Manual  Manual / Automatic  Automatic Manual / Automatic
Number reveals ตัวเลข LED Not Have Not Have Not Have / Have LED Have มีตัวเลข LED Have มีตัวเลข LED
Motor power None AC220V / 500W AC220V / 600W AC220V / 750W AC220V / 1KW
Outlook size(mm) ขนาดเครื่อง 70 x 60 x 20 cm 88 x 70 x 74 cm 86 x 81 x 84 cm 86 x 81 x 84 cm 124 x 115 x 84 cm
Weight (kg) น้ำหนักเครื่อง 60 kgs 125kgs 155kgs 165kgs 300kgs
 
ติดต่อ สอบถาม ปรึกษา  KNM Service

TEL : 081-9062397, 02-7331400
E-mail : somkhid@hotmail.com  /
Line : somkhid.knm