เครื่องเข้าเล่มสันกาวไฟฟ้า

TG-30 (A4)

TG-60 (A3) D60C-A4 50A (กาว 1 ลูกกลิ้ง) 50A+ (กาว 3 ลูกกลิ้ง) 50R (กาว 1 ลูกกลิ้ง)
มีทากาวข้าง

Specification คุณสมบัติของเครื่องทั้ง 6 รุ่น

แบบตั้งโต๊ะ
 
TG-30

แบบตั้งโต๊ะ
 
TG-60

D60C-A4 ระบบ Semi - Auto (เข้าเล่มได้ 6cm-A4)

50A ระบบ Semi - Auto
(
1 ลูกกลิ้ง 5cm-A4)

50A+ ระบบ Semi - Auto
(
3 ลูกกลิ้ง 5cm-A4)

50R ระบบ Semi - Auto
(
ลูกกลิ้ง 5cm-A4)

เข้าเล่มได้ A4 เข้าเล่มได้  A3 ความยาวของเครื่อง 137 cm ความยาวของเครื่อง 123 cm ความยาวของเครื่อง 123 cm ความยาวของเครื่อง 123 cm
เข้าเล่มได้ 3.5 เข้าเล่มได้ 5 cm ความกว้างของเครื่อง 56 cm ความกว้างของเครื่อง 45.5 cm ความกว้างของเครื่อง 45.5 cm ความกว้างของเครื่อง 45.5 cm
มีระบบปั่นสันก่อนทากาว มีระบบปั่นสันก่อนทากาว ความสูงของเครื่อง 100 cm ความสูงของเครื่อง 130 cm ความสูงของเครื่อง 130 cm ความสูงของเครื่อง 130 cm
ระบบต้มกาวไฟฟ้า ระบบต้มกาวไฟฟ้า น้ำหนักของเครื่อง 170 kgs. น้ำหนักของเครื่อง 122 kgs. น้ำหนักของเครื่อง 127 kgs. น้ำหนักของเครื่อง 231 kgs.
หักสันก่อนเข้าเล่ม หักสันก่อนเข้าเล่ม เข้าเล่มได้ยาว 320 mm เข้าเล่มได้ยาว 380 mm เข้าเล่มได้ยาว 380 mm เข้าเล่มได้ยาว 380 mm
เข้าเล่มได้หนา
4
cm 
เข้าเล่มได้หนา
 5 cm
เข้าเล่มได้หนา
60 mm (6 เซ็นต์)
เข้าเล่มได้หนา
5
0 mm (5 เซ็นต์)
เข้าเล่มได้หนา
 5
0 mm (5 เซ็นต์)
เข้าเล่มได้หนา
 6
0 mm (6 เซ็นต์)
มือหมุนปรับอุณหภูมิ มือหมุนปรับอุณหภูมิ มีระบบจอ LCD มีระบบจอ LCD มีระบบจอ LCD มีระบบจอ LCD
เข้าเล่มปกอ่อน-ปกแข็งได้ เข้าเล่มปกอ่อน-ปกแข็งได้ ระบบหนีบกระดาษ Manual/Auto ระบบหนีบกระดาษ Manual/Auto ระบบหนีบกระดาษ Manual/Auto ระบบหนีบกระดาษ ปั้มลม
ระบบบีบปก มือโยก ระบบบีบปก มือโยก ระบบบีบปก อัตโนมัติ ระบบบีบปก อัตโนมัติ ระบบบีบปก อัตโนมัติ ระบบบีบปก อัตโนมัติ
    ลูกกลิ้งกาว 2 หม้อ 2 ลูก ลูกกลิ้งกาว 1 ลูก ลูกกลิ้งกาว 3 ลูก ลูกกลิ้งกาว 2 หม้อ 2 ลูก
    หม้อ 1 ทาสัน / หม้อ 2 ทาข้าง     หม้อ 1 ทาสัน / หม้อ 2 ทาข้าง
    มีระบบปรับแรงบีบ
หน้าจอเลือกขนาด
ความหนาของปกกระดาษ
 
     
 

KNM นำเข้าและจำหน่ายตั้งแต่ปี 2007

Boway Show at Shanghai Testing show 3 glue rolling and glue side Premium Glue Binding machine

 
เชิญคลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูสเปกของเครื่องเข้าเล่มไสสันกาวแบบตั้งโต๊ะ ขนาด A4 เข้าได้ 350-400 แผ่น

TG-30 & TG-60
เครื่องไสสันกาว รุ่นอื่นๆ อยู่ที่ประเทศจีน, เกาหลี, ไต้หวัน
รับจ้างนำเข้า by Order(บริการพาไปดูถึงโรงงานฯ)


เชิญชมและทดลองการใช้งานได้ที่
KNM Service 081-9062397
แผนที่ไปออฟฟิต

เชิญชมภาพวิธีการเข้าเล่ม 

ติดต่อสอบถามทาง e-mail ได้ที่   somkhid@hotmail.com 

กลับสู่หน้าแรก KNM COMMERCIAL

Office Tel : 02-7331400, 02-7341227  Fax : 02-7331400